เทศบาลตำบลผึ่งแดด รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

สร้างเมื่อ: 25/02/2017 อ่าน: 1,553 ครั้ง


เทศบาลตำบลผึ่งแดด รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีคุณวุฒิมัธบมศึกาษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป สําหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่น ๆ อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกําหนดและต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ กําหนด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.042636400

=> ประกาศรับสมัคร <=