เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/12/2016 อ่าน: 2,221 ครั้ง


เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เงินเดือน: 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีใบประกอบวิชาชีพครู และมีคุณวุฒิทงศาสนาไม่ต่ำกว่านักธรรมตรี หรือธรรมศึกษาชั้นตรี
2. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป) เงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครโทร.0-4261-1227 ต่อ 304

=>ประกาศรับสมัคร<=