สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

สร้างเมื่อ: 15/11/2016 อ่าน: 2,795 ครั้ง


สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท (มีค่าตอบแทนพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษา สาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4261-1600

=> ประกาศรับสมัคร <=