สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร

สร้างเมื่อ: 03/11/2016 อ่าน: 2,526 ครั้ง


สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา วุฒิปวช.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสรรพากร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=