สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล

สร้างเมื่อ: 02/11/2016 อ่าน: 1,708 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสำรวจข้อมูล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  11,500 บาท ค่าครองชีพ 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส..)  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=